Domů > Zprávy > Obsah
Údržba zametacího motoru
- Oct 16, 2017 -

Aby bylo zajištěno správné fungování zametacích vozidel, je nezbytné každodenní používání zametacího motoru provést nezbytnou údržbu. Zde se setkáváme s pochopením údržby zametacího motoru.

1, udržujte čistící motor čistý, včas vyčistěte prach uvnitř podvozku;

2, pravidelně kontrolujte těsnost zametací brzdy;

3, pravidelně kontrolujte zametací baterii akumulátoru elektrohydraulická splňuje požadavky (s výjimkou bezúdržbového), nesmí provozovat napájení;

4, pravidelně kontrolujte boční štětec kartáčů, kartáčujte délku hlavního kartáče;

5, zkontrolujte, zda jsou zametací vozy mechanických částí těsných částí volné;

6, aby se zajistilo, že provoz motoru bez nečistot, vnitřní uhlíková kartáčka by neměla být kratší než požadovaná délka;

7, abyste zajistili, že nabíječka na zametacím vozu by měla být umístěna na suchém a větraném místě;

8, musí být pro převodový řemen pravidelně kontrolováno napětí;

9, hlavní kartáč kolem těsnicí desky, by neměl být poškozen;

10, vnější povrch nátěru v případě nárazů by měl být okamžitě ošetřen.